Harlem shake gendergelijkheid

MaS leerlingen (Lente, Kelly, Malou, Dagmar en Marissa) hebben tijdens hun maatschappelijke stage bij Stichting Talent And Dreams (STAD) een eigen activiteit georganiseerd. Dit in het kader van de WECAN Young campagne waarbij jonge changemakers zelf aan de slag gaan om de campagne vorm te geven. Hierbij geven zij tijdens hun stage aan wat zij zelf belangrijk vinden. Na een leuke creatieve training van STAD en een uitgebreide brainstormsessie zijn zij aan de slag gegaan met het uitvoeren van een eigen idee.

Gendergelijkheid stond voor deze groep MaS leerlingen voorop. Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of geaardheid. Met dit project wilde zij de boodschap over laten brengen dat iedereen gelijk is! Als er gevraagd wordt waarom zij dit onderwerp belangrijk vinden dan reageren zij als volgt: “Wij allemaal vonden dit erg belangrijk omdat het toch nog steeds speelt in de wereld. Dit moet de wereld uit. Iedereen is gelijk! Wij vinden het belachelijk dat mannen meer zouden verdienen, terwijl vrouwen precies dezelfde baan uitvoeren, vandaar de Harlem Shake hiervoor “.

Om dit onderwerp goed onder de aandacht te brengen bij andere jongeren is er een Harlem Shake georganiseerd in de aula van Het Stedelijk Dalton College in Alkmaar. Hieraan deden ruim 300 jongeren en een aantal docenten mee. In het filmpje begint een vrouwelijke docente met een roze en een mannelijke docent met een blauwe ballon. Tijdens de uitvoering van de Harlem Shake verandert het geheel naar paarse ballonnen. Paars staat voor deze jongeren voor gelijkheid want zoals iedereen weet maakt blauw en roze bij elkaar paars.

Featured image by Pexels

Deel dit via:
Redactie