Pass on your feelings

MaS leerlingen hebben tijdens hun maatschappelijke stage bij Stichting Talent And Dreams (STAD) een eigen activiteit georganiseerd. Dit in het kader van de WECAN Young campagne waarbij jonge changemakers zelf aan de slag gaan om de campagne vorm te geven. Hierbij geven zij tijdens hun stage aan wat zij zelf belangrijk vinden. Na een leuke creatieve training van STAD en een uitgebreide brainstormsessie zijn zij aan de slag gegaan met het uitvoeren van een eigen idee.

Pass on your Feelings is een project van Bastiaan van Bekkum, Olivier Bogaard, Mike Blaauboer & Rowdy Huiswoud. Tijdens hun maatschappelijke stage hebben zij de onderwerpen die zij belangrijk vinden geprobeerd onder de aandacht te brengen bij andere jongeren. Pass on your Feelings gaat over de verschillende problemen waar jongeren tegenaan lopen. Het doel van dit filmpje is om te laten zien dat jongeren samen sterk staan en de problemen die zij ervaren kunnen delen met elkaar.

Featured image by Pexels

Deel dit via:
Redactie