Heb jij ook een goed idee?

Frame of Mind

Mentale problematiek is een zeer actueel onderwerp onder de jongeren. Maar liefst 43,5% van de Nederlandse bevolking heeft last van mentale problemen. Dat is dus bijna de helft van de Nederlandse bevolking. Toch is het moeilijk om hierover te praten en is het nog steeds een taboe. Wij als jongeren willen mentale gezondheid bespreekbaar maken door het op een positieve en creatieve manier te benaderen.

Frame of Mind
Wij vinden dat er nog te weinig begrip is voor mensen met mentale problemen. Op jonge leeftijd worden vaak de tekenen van mentale problemen al zichtbaar. Dit wordt vervolgens vaak afgeschreven als een fase die vanzelf wel weer overgaat. Helaas is dit zeker

niet altijd het geval, want dit kan het begin van een mentaal probleem zijn. Deze tekenen moeten serieuzer genomen worden vinden wij, want zo kunnen

we deze mensen sneller helpen. Wij willen dit onderwerp bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat deze mensen hun struggles kunnen delen en zich gehoord voelen.

Online enquête
Van tevoren hebben we een onderzoek gedaan aan de hand van een online enquête. Wij wilden de volgende punten onderzoeken:

  • Je leukste herinnering
  • Je minst leuke herinnering
  • Waar je op dit moment mee zit en of dit je dagelijks leven beïnvloedt
   • Of je hier hulp bij krijgt
  • De emotie die je het vaakst voelt

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen hebben we ondervonden dat veel mensen heftige dingen hebben meegemaakt. Zo bleek dat ongeveer de helft wel hulp krijgt voor hun problemen en de andere helft niet. Op de vraag over de emotie die je het vaakst voelt kwamen de volgende resultaten:

Kunstwerk
Samen hebben wij een kunstwerk gecreëerd. Ons idee was om een groot brein te maken op canvas. Aan de rechterkant zitten gevouwen bloemetjes van post-its met daarop de enquête antwoorden. Aan de linkerkant zit niks. De rechterkant van je brein is namelijk het gedeelte waar al je creativiteit zich bevindt. In de linkerkant is de boel wat meer op orde. Dit is dan ook de reden dat wij ervoor hebben gekozen om de linkerkant van het brein in het kunstwerk zwart-wit te maken. Elke kleur van de post-it staat voor een emotie. Deze gaan als volgt: blauw voor somberheid, roze voor angst, groen voor eenzaamheid, rood voor boosheid en geel voor blijdschap. Nadat ons kunstwerk af was hebben we het opgehangen in het Nova college in Haarlem. Zo hopen wij dat de jongeren op school hier wat aan hebben. Zelf kunnen ze ook nog een post-it met hun eigen tekst op het kunstwerk plakken.

De straat op
We zijn met het kunstwerk ook nog de straat opgegaan om mensen te interviewen over mentale gezondheid. Onze hoofdvraag was: Wat vind jij ervan dat er zo weinig mensen gekozen hebben voor de emotie blijdschap? De meerderheid van de geïnterviewden was geschokt door dit aantal.

Thema: Mentale gezondheid
Resultaat: Kunstwerk
Fase: Afgerond