Heb jij ook een goed idee?

Wetje?

Wist je dat jongeren tussen de 15 en 25 jaar vaker slachtoffer zijn van criminaliteit? En dat veel jongeren onder de 18 ongewenst in aanraking komen met de politie? Veel jongeren gaan de mist in, omdat zij zich niet bewust zijn van de Nederlandse Wetten en regels. Ze weten niet altijd wat wanneer zij wel of niet van iets in overtreding zijn, of waar zij als jongeren en inwoners van Nederland juist wél recht op hebben.  

Om jongeren op een speelse manier inzicht te geven in wat voor regels en wetten er in Nederland allemaal zijn en wat de consequenties van hun daden kunnen zijn, hebben Surya, Britt en Brahiam op donderdag 8 april in de Kazerne in Muiden hun evenement ‘Wetje?’ georganiseerd.

Tijdens ‘Wetje?’ kregen de jongeren bij binnenkomst allemaal een andere rol aangewezen, waarbij zij zelf een gepaste misdaad mochten bedenken. De rollen bestonden onder anderen uit een dief, wegmisbruiker, moordenaar, internet-crimineel, pester of juist slachtoffer. Aan de hand van diverse vragen en opdrachten gingen de jongeren bij verschillende experts langs om uit te zoeken wat er fout is aan de misdaad die zij hebben gepleegd en wat voor straf zij hiervoor kunnen krijgen. Aanwezige experts waren onder anderen een wijkagent, de politie, een advocaat, rechter en vertrouwenspersoon.

Het leuke aan Wetje? vonden de deelnemers vooral dat zij op een interactieve en speelse manier bewust werden gemaakt over de wetten en regels die in Nederland gelden en wat bepaalde daden of acties voor consequenties kunnen hebben. Super leerzaam én ook nog eens een leuk corona-uitje dus! 

Thema: The Law