Heb jij ook een goed idee?

Farm to trash

Farm to trash…. In Nederland hebben wij een bevoorrechte positie. Wij kunnen ons veroorloven om ons bezig te houden met de ecologische impact van elke kilo eten wat verspilt wordt, wat gelijk staat aan 3 kilo CO2 uitstoot.

Toch heerst er nog steeds grote onwetendheid over de impact van ons voedselsysteem op grootschalig niveau, maar ook over wat iemand zelf kan doen om een schonere voetstap op de wereld achter te laten. Eten doorstaat een lang proces waar veel jongeren niet vanaf weten. Doordat jongeren makkelijker denken, gooien zij ook makkelijker eten weg, producten die vaak nog gebruikt kunnen worden. Om hier iets tegen te doen maakten Axel, Merel, Brittney en Jori Farm to Trash!

Axel, Merel, Brittney en Jori
“Wij zijn Merel, Jori, Brittney en Axel. Zelf merken wij als jongeren dat er om ons heen veel eten wordt verspild. Dit is iets waar wij wat aan willen doen om onze generatie en jongere generaties bewuster te maken van het effect op het klimaat en hoe het anders kan.”

Van boerderij tot de afvalfase
Farm to Trash is een film waarbij bewustwording wordt gecreëert over de ecologische impact van ons voedselsysteem door te filmen op een boerderij. In de film wordt het het proces gevold van een product vanuit de boerderij (landbouwproductie) naar de verpakking, verwerking, transport, en retail, en vervolgens naar de consument op het boord, en naar de afvalfase.

Tot slot wordt een overzichtelijk beeld gegeven over het kolossale landgebruik en wordt de nadruk gelegd op het broeikaseffect van de voedselproductie, waar de video vervolgens eindigt.

In de video doen Merel, Jori, Britnney en Axel alsof zij de boeren zijn die een verhaal vertellen. Zij willen een professioneel eindproduct in realisatie brengen, zodat zij deze video breed kunnen verspreiden.

Met deze film willen Merel, Jori, Brittney en Axel een duidelijke nadruk leggen op het feit dat milieueffecten relatief groter zijn naarmate producten later in de keten worden weggegooid. Er is dan al veel energie in bewerking, transport, verpakking en bereiding gestoken. De milieubelasting van productie voor Nederlandse voedselconsumptie zou zonder verspilling 9% lager kunnen zijn. 

Waar en wanneer? 
Farm to Trash werd opgenomen in Delft en omgeving in de week van 23 mei. De video is op deze pagina te bekijken!