Heb jij ook een goed idee?

Maisity

We maken allemaal onderdeel uit van de Nederlandse samenleving en haar cultuur. Tegelijkertijd kent deze samenleving diverse culturen. Culturen die allemaal evenveel rijkdom en diversiteit kennen. In de praktijk blijkt het soms lastig om ontmoetingen tot stand te brengen tussen deze diverse culturen. Hier bedachten Julia, Kylian en Charlotte een oplossing voor: Maisity!

Wie zijn wij?

Wij zijn; Julia Luiten, Kylian van Haaren en Charlotte van laar en wij vinden het belangrijk dat jongeren zich bezighouden met cultuur en de diversiteit hierin. Met Maisity willen wij jongeren kennis laten maken met diverse culturen

Maisity

Wat is “Maisity?” Maisity is een culturele middag georganiseerd op een middelbare school. Tijdens Maisity worden jongeren met verschillende culturele achtergronden uitgenodigd gezamenlijk een stad te bouwen. Dit doen ze met behulp van speelmais en ander knutselmateriaal. Elke leerling krijgt de opdracht om een gebouw te bouwen waarin elementen van zijn of haar cultuur naar voren komen. De deelnemers wordt gevraagd of ze iets over hun eigen cultuur willen vertellen aan de hand van hun bouwwerk. Op deze maken de leerlingen op speelse wijze kennis met elkaar cultuur.

Het tweede aspect van Maisity is het bijeenkomen van de culturen. De deelnemers wordt gevraagd om gezamenlijk een stad de bouwen van hun bouwwerken. Hierbij denken zij na over welke gebouwen naast elkaar worden en welke culturen elkaar hierbij ontmoeten.

Met de losse culturele architectuur wordt gezamenlijk een stad gebouwd. De klas verzint gezamenlijk een naam voor de stad en daarbij ook een volkslied.

Waarom?
Met Maisity willen Julia, Kylian en Charlotte ontmoetingen creëren tussen diverse culturen. Door de speelse en informele elementen hopen zij gesprekken op gang te krijgen die voor verdieping in het contact zorgen. Tegelijkertijd is de klas zelf bezig met cultuurparticipatie door op creatieve wijze een gezamenlijk kunstwerk te maken!

Waar en wanneer?
Maisity vind op 1 februari plaats op het Edith Stein college

Thema: cultuurparticipatie