Logo - In het zonnetjeHeb jij ook een goed idee?

In het zonnetje

Met merendeels van de jongeren in Nederland gaat het goed. Ze zijn gelukkig, krijgen de kans zich zorgeloos te ontwikkelen en hebben vrienden, maar er is ook een groep die het soms moeilijk heeft. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met een lastige thuissituatie, problemen op school, discriminatie en zijn soms eenzaam of ongelukkig. Voor deze groep jongeren is er in Nederland onder andere jeugdzorg. Dit is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders. 

In de puberteit hebben jongeren vaak last van sociale druk. Sociale druk is de druk of drang die een bepaalde groep bewust of onbewust uitoefent op jouw gevoel. Dit doen zij om jouw gedrag te veranderen zodat het overeenkomt met wat zei willen/verwachten van jou. Voorbeelden hiervan zijn prestatiedruk door school en druk van je sociale omgeving. 

Om dit onderwerp onder de jongeren te bespreken gaan wij een mental health week organiseren. Zo creëren wij een platform waar deze onderwerpen openlijk besproken worden. Dit gaan wij doen door iedere dag een ander project uit te voeren. Zo willen wij een podcast opnemen met hierin onderwerpen die worden besproken met het stageteam, een interview afleggen met een expert over sociale druk onder de jongeren, quotes op sociaal media plaatsen en straatinterviews afleggen. Door deze ideeën uit te voeren zullen wij jongeren een beeld geven over situaties van andere en hun adviseren. Wij zullen door middel van een Instagram story mensen vragen wat zij willen dat er besproken wordt in de podcast. 

De mental health week starten wij op maandag 29 mei tot 2 juni. Elke dag zullen wij iets posten om de aandacht van jongeren te krijgen.

Thema: Fix The Gap
Fase: Draagvlak